Historie

2019

Kompletní přestavba kuchyňského studia a nová expozice

šipka historie

2014

Nová expozice v kuchyňském studiu

šipka historie

2010

Kompletní modernizace počítačem řízených obráběcí CNC strojů

šipka historie

2008

Přístavba strojní dílny

šipka historie

2006

Vybudování kuchyňského studia

šipka historie

2004

Zakoupení počítačem řízených obráběcích CNC strojů

šipka historie

1998

Přístavba dílny a nákup nového strojního vybavení

šipka historie

1995

Přijetí prvních zaměstnanců

šipka historie

1993

Výstavba dílny a nákup nového strojního vybavení

šipka historie

1991

Zahájení podnikatelské činnosti jako OSVČ